Советы психолога


Психологічна служба Донецької спеціалізованої загальноосвітньої фізико-математичної школи №35

Головні напрямки роботи психологічної служби:
 • Психолого-педагогічний супровід профільного навчання.
 •  Профорієнтаційна та профконсультаційна допомога учням та їх батькам.
 • Психологічний супровід роботи з дітьми з особливими потребами.
 • Профілактика суїцидальної поведінки, паління, алкоголізму, наркоманії.
 • Психологічний супровід обдарованих дітей та педагогів, які з ними працюють.
 • Співпраця з дошкільними навчальними закладами в межах освітньої території НВК.

           Завдання психологічної служби:
 • Забезпечити психологічний супровід адаптації учнів до нової навчальної ситуації (1, 4-5, 9-10 класи);
 •  Вивчити рівень готовності дітей 6-річного віку, що проживають у мікрорайоні закладу, до навчання у школі;
 •  Сприяти відбору здібних та обдарованих учнів, їх особистісному розвитку, здійснювати їх психологічну підтримку;
 •  Проводити індивідуальну діагностичну та корекційну роботу з дітьми «групи ризику» з метою вивчення особливостей їх особистісного розвитку та профілактики правопорушень;
 •  Надавати психологічну допомогу дітям пільгової категорії;
 •  Психологічний супровід учнів, які приймають участь  у МАН;
 •  Соціально-психологічний супровід програм:
 • Державна програма "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року
 • Загальнодержавна програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року
 • Державна цільова соціальна програма зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року
 • Концепція Державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-20010 р.р.
 • Закону України «Про попередження насильства в сім’ї»  
 • Профорієнтаційна програма Донецької області на 2008-2011 роки
 • Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2009-2015роки
 • Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації на 2002-2011 роки»
 • Державної типової програми реабiлiтації інвалідів
 • Державна програма подолання дитячої безпритульності i бездоглядності на 2006-2010 роки
 • Державна програма протидії торгівлі людьми
 • Концепція запобігання та виконання найгірших форм дитячої праці
 • Галузева програма реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин на 2003-2010 р.р
 • Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекцій, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки
 • Здійснювати просвітницьку діяльність для всіх категорії учасників навчально-виховного процесу шляхом проведення семінарів, батьківських зборів, факультативних занять, консультацій, підготовки інформаційних матеріалів тощо.
Ребенок пошел в первый класс

Родителям важно знать


Уважаемые папы и мамы!
1.     Выбор профессии – важное и ответственное дело! Выбирая профессию, нужно учитывать в первую очередь интересы ребенка, его склонности, способности, желания и только потом семейные традиции и интересы, возможности.
2.     Дайте своему ребенку право выбора своей будущей профессии.
3.     Обсуждайте вместе с ним возможные «за» и «против» выбранной им профессии.
4.     Рассматривайте выбор профессии не только с позиций материальной выгоды, но и с позиции морального удовлетворения.

5.     Учитывайте личностные качества своего ребенка, которые необходимые ему в данной специальности.       
6.     Если возникают разногласия в выборе профессии, используйте возможность посоветоваться со специалистами – консультантами.
7.     Не давите на ребенка в выборе профессии, иначе это может обернуться стойкими конфликтами.
8.     Поддерживайте ребенка, если у него есть терпение и желание, чтобы его мечта сбылась.
9.     Если ваш ребенок ошибся в выборе профессии, не кричите на него за это. Ошибку можно исправить.
10.                        Если ваш ребенок рано увлекся какой-то профессией, дайте ему возможность поддерживать этот интерес с помощью литературы, занятия в кружках и т.д.
11.                        Помните, что дети перенимают традиции отношения к профессии своих родителей.